Begeleiden van kinderen

Van oorsprong zijn alle kinderen puur, ongeschonden en nog helemaal verbonden met hun essentie.
Helaas komt het vaak voor dat het kind deze puurheid al in een vroeg stadium in mindere of meerdere mate loslaat.

 

Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld moeilijkheden tijdens de zwangerschap of geboorte, als het kind zich niet begrepen voelt of als het kind met pijnlijke situaties wordt geconfronteerd (bijv. scheiding) De gevolgen hiervan zijn dat de kinderen zowel fysieke als emotionele klachten kunnen krijgen.

Ook worden er steeds meer zogenaamde hooggevoelige/nieuwetijdskinderen geboren. Deze kinderen zijn open, wijs, kwetsbaar en raken gauw overprikkeld en hebben een specifieke aanpak nodig. Als deze kinderen zich niet begrepen of niet veilig voelen trekken ze zich terug en worden juist opstandig. Deze kinderen kunnen ook onduidelijke lichamelijke klachten vertonen.

Energetische kinderbegeleiding kan helpen bij:

  • Het ‘niet lekker in je vel’ zitten;
  • Slecht slapen;
  • Verdrietig zijn en eenzaamheid voelen;
  • Te veel in het hoofd zitten en te weinig aarding hebben;
  • Weinig ‘ik-besef’;
  • Snel overprikkeld zijn;
  • Veel huilen (huilbaby’s);
  • Geen aansluiting vinden;
  • Psychosomatische klachten;
  • Eetproblemen;

Hoe werkt het?
Door het kind op een persoonlijke en speelse manier aandacht te geven en te begeleiden leert het zich (weer) te verbinden met wie het in oorsprong is. Ze gaan weer steviger, weerbaarder en gelukkiger in het leven staan. Om dit te bereiken gaan wij ons met name richten op de kwaliteiten van het kind, omdat hier hun kracht ligt. Door dit inzichtelijk voor ze te maken leren ze zelf hoe ze hun problemen op kunnen lossen.

Hiervoor maken wij gebruik van verschillende technieken en methodes zoals tekenen, knuffels, Leelha kaarten, visualisaties, natuur, NLP, gesprekken, astrologie en stenen.

Wij zorgen ervoor dat uw kind liefdevol wordt opgevangen. Ons motto is respect, veiligheid en zorgvuldigheid. Een voorgesprek met ouder(s) en kind zal ongeveer anderhalf uur duren. Een vervolgsessie een uur tot anderhalf uur  (afhankelijk van de leeftijd van het kind) inclusief nabespreking.

Investering: €45 p.u.