Lichtwerk

Deze intensieve training heeft als doel meer licht en helderheid in je eigen wezen te brengen en licht en liefde te geven.

Deze intensieve training heeft als doel meer licht en helderheid in je eigen wezen te brengen, en dit licht te gaan uitstralen naar de wereld. Meditaties op liefde en enthousiasme worden uitgebouwd naar meditaties op licht en vrede. We gaan daarvoor zo veel mogelijk terug naar zielsniveau. Ons zielslicht gaan we steeds helderder en duidelijker maken en we vullen er ons hele wezen mee. We werken toe naar een hoger bewustzijn en naar een hogere energietrilling. Omdat we dit in groepsverband doen en ieders zielslicht feitelijk identiek is, gaat dit licht zich in vermenigvuldigen en versterken we elkaar. Dit prachtige zielslicht houden we niet alleen voor onszelf of voor de groep, maar we gaan dit expanderen en intenser maken en dit licht uitstralen naar onze eigen omgeving, en op grotere schaal naar de wereld.
 
Wat betekent dit voor jou als individu?
Je anker in het leven berust niet langer op oude conditioneringen, maar op universeel bewustzijn. Er komt meer helderheid en duidelijkheid in je bestaan. Je pad naar het licht is meer gebakend. Je krijgt meer begrip in wie je bent, waar je naartoe gaat en wat je plek is in het universum. Je zintuigen zullen zich meer gaan openen. Je wordt gevoeliger: je proeft, hoort, ziet, voelt en ruikt meer, je gevoelsleven is verreikt. Wat je uitzendt ontvangt je in tienvoud terug. De wereld zal mooier zijn.
 
Cursusinfo:
Vijf bijeenkomsten. De investering is 120 euro. De lessen zijn van 20:00 tot 22:00 uur (één keer in de 14 dagen).
Voor actuele startdatum, zie ook de agenda.